Výrobcovia / značky

 

Úvod Služby Montáž

Montáž

MONTÁŽ SPLIT KLIMATIZÁCIE - CENY s DPH

  • montáž klimatizácie do 3,8 kW  (prípadne násobok vnútorných jednotiek) - 240 €
  • montáž klimatizácie do 5,8 kW  (prípadne násobok vnútorných jednotiek) - 276 €
  • montáž klimatizácie do 7,8 kW  (prípadne násobok vnútorných jednotiek) - 300 €
  • montážny materiál do 3 m dĺžky pre každú vnútornú jednotku                    -   60 € 
  • (kondenzáčna hadica, komunikáčný kábel, Cu potrubie, lišty, stenová alebo podlahová konzola na upevnenie vonkajšej jednotky, montážny a kotviaci materiál)

 

Každý meter prepojovacieho potrubia medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou 15 €/m.

Krycia lišta pre potrubie 15  €/m.

Krycia lišta pre elektrické napájanie 6  €/m (cena bez stavebných úprav).

 

Doprava zadarmo pre objednávky s montážou do okruhu 30 km od sídla spoločnosti (Bratislava).

Príplatok za dopravu nad 50 km: 0,60 € za každý kilometer (v cene sú už zarátané aj spiatočné km).

 

Príplatok za zapojenie klimatizácie do predprípravy, realizovanou inou firmou-  33%

Za prácu cez víkend a sviatok účtujeme príplatok za práce vo výške 25%.

 

5-ročná záruka 

Ponúkame aj predlženú 5-ročnú záruku na vybrané klimatizácie s montážou, vykonanou pracovníkmi našej spoločnosti, čo je potvrdene je riadnym dokladom o poskytnutí služby a dokladom o zaplatení za poskytnutú službu.


 zaruka

Záruka sa vzťahuje iba pri pravidelnom servise našou spoločnosťou min. 1 krát ročne:

  • na poruchy klimatizačnej jednotky
  • na tesnosť Cu potrubia voči úniku chladiva

Pravidelné platené kontroly musia by dokladované faktúrou, príp. príjmovým dokladom, na ktorom musí byť uvedený typ zariadenia a výrobné číslo. 

 

Záruka sa nevzťahuje:

  • na mechanické poškodenie, na degradáciu izolácie spôsobenú ÚV žiarením a poveternostnými vplyvmi.
  • na produkty, do ktorých zasahovali neoprávnené osoby, vrátane úprav a zásahov neautorizovaným servisom.
  • poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalosťou ( živelná pohroma) alebo vandalizmom a pod.

 

Uvedené ceny sú s DPH.