Výrobcovia / značky

 

Montáž

Úvod SlužbyMontáž

MONTÁŽ SPLIT KLIMATIZÁCIE

Ceny sú s DPH

 

Pre správne fungovanie klimatizácie dôležitú úlohu zohráva kvalitná montáž.

Montáž klimatizácie začína osadením vnútornej jednotky. Nasleduje prieraz cez stenu a uloženie prepojovacieho potrubia. Nasleduje montáž vonkajšej jednotky a kontrola tesnosti vákuovaním (z potrubia sa odstraňuje vlhkosť a špina, ktorá by mohla spôsobiť znehodnotenie chladiva a poškodenie kompresora). Cena inštalácie závisi od náročnosti a dĺžky prepojovacieho potrubia.Cena montáže klimatizácie s jednou vnútornou jednotkou 324 €  zahŕňa:

 • prieraz jedného otvoru cez stenu do hrúbky steny 30cm (okrem železobetónu)

 • inštalácia izolovaných chladivových potrubí vrátane materiálu do dĺžky 3 m

 • prepojovací kábel do  dĺžky 3 m

 • kondenzačná hadica do dĺžky 4 m

 • pripojenie napájania klimatizácie k najbližšej zásuvke, napájací kábel do  dĺžky 4 m

 • vákuovanie a kontrola tesnosti chladiaceho okruhu

 • spustenie zariadenia a zaškolenie obsluhy


Cena montáže nezahŕňa:

 • murárske a maliarske práce

 • stavebné úpravy
 • dodatočné plnenie chladiva (potrebné pri dĺžke viac ako 5 m)
 • použitie vysokozdvižnej plošiny
 • elektrické napájanie do hlavného rozvádzača

 • dodávka a montáž prídavného čerpadla kondenzátu

 • parkovacie poplatky - podľa aktuálneho parkovného

 • demontáž starej klimatizácie- 96 €                                                  


Príplatky:

 • prepojovacie potrubie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou- 20 €/m

 • montáž vonkajšej jednotky pod okno- 50 €
 • krycia lišta pre potrubie-  15 €/m

 • krycia lišta pre elektrické napájanie- 5 €/m

 • konzola stenová- 40 €/ks

 • podlahový podstavec- 20 €/ks

 • prieraz ďalšej diery cez stenu do hr. 30 cm (okrem železobetónu)- 40 €/m

 • hrúbka steny cez 30 cm-  20 €/m

 • príplatok za prieraz diery cez stenu zo železobetónu do hr. 30cm-  30 €/m

 • inštalácia WiFi modulu- 40 €/ks

 • práca cez víkend a sviatok +50%

 

 

 

5-ročná záruka 


Ponúkame za príplatok aj predlženú 5-ročnú záruku na vybrané klimatizácie s montážou, vykonanou pracovníkmi našej spoločnosti, čo je potvrdene je riadnym dokladom o poskytnutí služby a dokladom o zaplatení za poskytnutú službu.


 zaruka

Záruka sa vzťahuje iba pri pravidelnom servise našou spoločnosťou min. 1 krát ročne:

 • na poruchy klimatizačnej jednotky
 • na tesnosť Cu potrubia voči úniku chladiva

Pravidelné platené kontroly musia by dokladované faktúrou, príp. príjmovým dokladom, na ktorom musí byť uvedený typ zariadenia a výrobné číslo. 

 

Záruka sa nevzťahuje:

 • na mechanické poškodenie, na degradáciu izolácie spôsobenú ÚV žiarením a poveternostnými vplyvmi.
 • na produkty, do ktorých zasahovali neoprávnené osoby, vrátane úprav a zásahov neautorizovaným servisom.
 • poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalosťou ( živelná pohroma) alebo vandalizmom a pod.

 

Uvedené ceny sú s DPH.


Copyright 2015 - 2020 © Comtechno