Úvod Služby Montáž

Montáž

KOMPLETNÁ MONTÁŽ KLIMATIZÁCIE 

Preferujeme odbornú obhliadku miesta montáže pre stanovenie presnej konečnej ceny.

Doprava zadarmo pre objednávky s montážou do okruhu 50 km od sídla spoločnosti (Bratislava).

Príplatok za dopravu nad 50 km: 0,60 € za každý kilometer (v cene sú už zarátané aj spiatočné km)

Za prácu cez vikend a sviatok učtujeme príplatok za práce vo výške 50%.

MONTÁŽ SPLIT KLIMATIZÁCIE ZAHŔŇA:

 • montáž a sprevádzkovanie klimatizácie v bytoch a rodinných domoch
 • prepojovacie medené potrubie do dĺžky 3 metrov pre každú vnútornú jednotku
 • jeden prieraz cez stenu pre prepojovacie potrubie pre každú útornú jednotku 
 • odvod kondenzátu samospádom do dĺžky 3 metrov pre každú vnútornú jednotku
 • vytvorenie elektrického napájania pre vonkajšiu jednotku do dĺžky 4 metrov
 • konzolu alebo podlahový podstavec pre montáž vonkajšej jednotky
 • kryciu lištu pre elektrické napájanie do 3 m
 • zaškolenie obsluhy

Každý ďalší meter prepojovacieho potrubia medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou 12,50 €/m , krycia lišta pre potrubie 12,5  €/m, krycia lišta pre elektrické napájanie 5  €/m, bez stavebných úprav.

5-ročná záruka 

Ponukamé aj predlženú 5-ročnú záruku na vybrané klimatizácie s montážou, vykonanou pracovníkmi našej spoločnosti, čo je potvrdene je riadnym dokladom o poskytnutí služby a dokladom o zaplatení za poskytnutú službu.


 zaruka

Záruka sa vzťahuje iba pri pravidelnom servise našou spoločnosťou min. 1 krát ročne:

 • na poruchy klimatizáčnéj jednotky
 • na tesnosť Cu potrubia voči úniku chladiva

Pravidelné platené kontroly musia by dokladované faktúrou, príp. príjmovým dokladom, na ktorom musí byť uvedený typ zariadenia a výrobné číslo. 

 

Záruka sa nevzťahuje:

 • na mechanické poškodenie, na degradáciu izolácie spôsobenú ÚV žiarením a poveternostnými vplyvmi.
 • na produkty, do ktorých zasahovali neoprávnené osoby, vrátane úprav a zásahov neautorizovaným servisom.
 • poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalosťou ( živelná pohroma) alebo vandalizmom a pod.

 

Uvedené ceny sú s DPH.