Výrobcovia / značky

 

Úvod Služby Servis

Servis

Vykonávame údržbu splitových klimatizácií akejkoľvek značky. údržba klimatizácií je potrebná pre jej bezproblémové fungovanie, predĺži jej životnosť a zníži spotrebu energie. kontrola klimatizácie zahŕňa okrem čistenia aj povinnú revíziu chodu zariadenia. výrobcovia klimatizačných zariadení doporučujú servisnú prehliadku servisným technikom minimálne raz ročne.

 

Servisný cenník

 

 

Vyčistenie chladiča vonkajšej jednotky, dezinfekcia vnútornej jednotky, skontrolovanie elektrickej časti klimatizačnej jednotky, skontrolovanie chladiva a tlaku, kontola kondenzátu a jeho prečistenie, diagnostika prípadnej poruchy a nacenenie jej opravy.)

ks

60,- €

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s dvomi vnútornými jednotkami

ks

108,- €

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s tromi vnútornými jednotkami

ks

164,- €

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu so štyrmi vnútornými jednotkami

ks

198,- €

Samostatná kontrola tesnosti a stavu chladiva v chladiacom okruhu

ks

30,- €

Letovanie na tvrdo CU potrubia Ag pájkou

ks

12,- €

Dopustenie chladiva bez zistenia a opravy miesta úniku (cena bez materálu)

ks

30,- €

Chladivo- všetky typy

kg

48,- €

Diagnostika poruchy bez opravy jeden prípad

ks

30,- €

Doprava do 10 km

ks

12,- €

Doprava nad 10 km  

(v cene sú už zarátané aj spiatočné km)

km

0,60 €

 

Údržba klimatizácie zahŕňa nasledovné pracovné úkony:

 • Kontrola funkčnosti diaľkového ovládania a klimatizácie vo všetkých pracovných režimoch 

 • Vizuálna kontrola mechanického poškodenia

 • Vizuálna kontrola vedenia a spojovacích bodov

 • Kontrola odvodu kondenzátu

 • Demontáž a vyčistenie krytov a lamiel žalúzii klimatizačných jednotiek

 • Očistenie a dezinfekcia filtrov vnútornej jednotky

 • Očistenie a dezinfekcia výparníka vnútornej jednotky

 • Kontrola a vyčistenie ventilátora vnútornej jednotky

 • Prečistenie kondenzátora vonkajšej jednotky

 • Vyčistenie vzduchovej mriežky vonkajšej jednotky

 • Kontrola a vyčistenie ventilátora vonkajšej jednotky

 • Kontrolovania množstva chladiva a meranie tlaku v systéme

 • Kontrolné merania elektrickej časti 

 • Diagnostika prípadnej poruchy a nacenenie opravy