Výrobcovia / značky

 

Servis

Úvod SlužbyServis

Vykonávame údržbu splitových klimatizácií akejkoľvek značky. údržba klimatizácií je potrebná pre jej bezproblémové fungovanie, predĺži jej životnosť a zníži spotrebu energie. kontrola klimatizácie zahŕňa okrem čistenia aj povinnú revíziu chodu zariadenia. Výrobcovia klimatizačných zariadení doporučujú servisnú prehliadku servisným technikom minimálne raz ročne.

 

Údržba klimatizačných zariadení zahŕňa nasledovné pracovné úkony:

  • Vizuálna kontrola mechanického poškodenia, vedenia a spojovacích bodov
  • Kontrola odvodu kondenzátu
  • Kontrola funkčnosti diaľkového ovládania a klimatizácie
  • Kontrola teplotných ukazovateľov
  • Čistenie a dezinfekcia vnútornej jednotky
  • Prečistenie vonkajšej jednotky
  • Diagnostika prípadnej poruchy a nacenenie opravy

Servisný cenník pre spotrebiteľa (domacnosti)

   

Zľava na čistenie klimatizácie v období 1.septembra do 30.aprila

ks

10 %

Servisná kontrola a vyčistenie nástennej monosplit klimatizácie do 3,9 kW

ks

70,- €

Servisná kontrola a vyčistenie nástennej monosplit klimatizácie od 4.0 do 8.0 kW

ks

90,- €

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s dvomi nástennými jednotkami

ks

130,- €

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s tromi nástennými jednotkami

ks

180,- €

 

Ak servisný pracovník na mieste údržby zariadenia zistí, že servis si vyžaduje práce nad rámec základnej servisnej kontroly, tieto práce budú zákazníkovi po vzájomnej dohode na mieste vyúčtované.

 

Príklad prác nad rámec bežnej údržby : doplnenie chladiva, zle dostupná jednotka, pokazená jednotka.

 

   

Čistenie výparníka vnútornej jednotky parným generátorom

ks

12,- €

Čistenie výmenníka vonkajšej jednotky parným generátorom

ks

12,- €

Letovanie na tvrdo CU potrubia Ag pájkou

ks

18,- €

Plnenie chladiva bez zistenia a opravy miesta úniku (cena bez materálu)

ks

30,- €

Chladivo- všetky typy

kg

60,- €

Diagnostika poruchy bez servisu a opravy

ks

30,- €

Doprava Bratislava-mesto

ks

0,- €

Doprava nad 12 km  

(v cene sú už zarátané aj spiatočné km)

km

0,50 €

Copyright 2015 - 2022 © Comtechno