Úvod Služby Servis

Servis

Vykonávame údržbu splitových klimatizácií akejkoľvek značky. údržba klimatizácií je potrebná pre jej bezproblémové fungovanie, predĺži jej životnosť a zníži spotrebu energie. kontrola klimatizácie zahŕňa okrem čistenia aj povinnú revíziu chodu zariadenia. Výrobcovia klimatizačných zariadení doporučujú servisnú prehliadku servisným technikom minimálne raz ročne.


Ak servisný pracovník na mieste údržby zariadenia zistí, že servis si vyžaduje práce nad rámec základnej servisnej kontroly, tieto práce budú zákazníkovi po vzájomnej dohode na mieste vyúčtované.

 

 

Príklad prác nad rámec bežnej údržby : doplnenie chladiva, zle dostupná jednotka, pokazená jednotka.

 

Servisný cenník

 

 

Zľava na čistenie klimatizácie v období 15.septembra do 15.aprila

ks

25 %

Servisná kontrola a vyčistenie nástennej monosplit klimatizácie do 4,9 kW

ks

96,- €

Servisná kontrola a vyčistenie nástennej monosplit klimatizácie do 7,9 kW

ks

120,- €

Servisná kontrola a vyčistenie parapetnej, podstropnej, kazetovej a kanálovej monosplit klimatizácie do 4,9 kW

ks

144,- €

Servisná kontrola a vyčistenie parapetnej, podstropnej, kazetovej a kanálovej monosplit klimatizácie do 10 kW

ks

180,- €

Servisná kontrola a vyčistenie nástennej monosplit klimatizácie do 3,5 kW

ks

144,- €

Servisná kontrola a vyčistenie nástennej monosplit klimatizácie do 7 kW

ks

180,- €

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s dvomi nástennými jednotkami

ks

180,- €

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s tromi nástennými jednotkami

ks

240,- €

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu so štyrmi vnútornými jednotkami

ks

300,- €

Samostatná kontrola tesnosti a stavu chladiva v chladiacom okruhu

ks

30,- €

Letovanie na tvrdo CU potrubia Ag pájkou

ks

18,- €

Dopustenie chladiva bez zistenia a opravy miesta úniku (cena bez materálu)

ks

30,- €

Chladivo- všetky typy

kg

60,- €

Diagnostika poruchy bez opravy jeden prípad

ks

30,- €

Doprava do 12 km

ks

12,- €

Doprava nad 12 km  

(v cene sú už zarátané aj spiatočné km)

km

0,50 €

 

Údržba klimatizačných zariadení zahŕňa nasledovné pracovné úkony:

 • Kontrola funkčnosti diaľkového ovládania a klimatizácie vo všetkých pracovných režimoch 

 • Vizuálna kontrola mechanického poškodenia

 • Vizuálna kontrola vedenia a spojovacích bodov

 • Kontrola odvodu kondenzátu

 • Umytie filtrov vnútornej jednotky

 • Dezinfekcia výparníka vnútornej jednotky

 • Kontrola ventilátora vnútornej jednotky

 • Vyčistenie vzduchovej mriežky vonkajšej jednotky

 • Kontrola a vyčistenie ventilátora vonkajšej jednotky

 • Meranie tlaku v systéme 

 • Kontrola elektrickej časti
 • Diagnostika prípadnej poruchy a nacenenie opravy

Údržba fan-coilov zahŕňa nasledovné pracovné úkony:

 • Čistenie filtrov
 • Kontrola a vyčistenie výmenníkov
 • Kontrola chodu ventilátora
 • Kontrola ventilov
 • Kontrola elektrickej časti
 • Kontrola a vyčistenie odtokových nádržiek
 • Kontrola odtoku kondenzátu
 • Diagnostika prípadnej poruchy, ponúknutie a nacenenie opravy.