Úvod Služby Servis

Servis

Vykonávame údržbu splitových klimatizácií akejkoľvek značky. údržba klimatizácií je potrebná pre jej bezproblémové fungovanie, predĺži jej životnosť a zníži spotrebu energie. kontrola klimatizácie zahŕňa okrem čistenia aj povinnú revíziu chodu zariadenia. výrobcovia klimatizačných zariadení doporučujú servisnú prehliadku servisným technikom minimálne raz ročne.

 

Servisný cenník

 

 

Zľava na čistenie klimatizácie v období 15.septembra do 15.aprila

ks

30 %

Servisná kontrola a vyčistenie monosplitu

ks

96,- €

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s dvomi vnútornými jednotkami

ks

176,- €

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s tromi vnútornými jednotkami

ks

240,- €

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu so štyrmi vnútornými jednotkami

ks

300,- €

Samostatná kontrola tesnosti a stavu chladiva v chladiacom okruhu

ks

30,- €

Letovanie na tvrdo CU potrubia Ag pájkou

ks

12,- €

Dopustenie chladiva bez zistenia a opravy miesta úniku (cena bez materálu)

ks

30,- €

Chladivo- všetky typy

kg

48,- €

Diagnostika poruchy bez opravy jeden prípad

ks

30,- €

Doprava do 10 km

ks

12,- €

Doprava nad 10 km  

(v cene sú už zarátané aj spiatočné km)

km

0,50 €

 

Údržba klimatizácie zahŕňa nasledovné pracovné úkony:

 • Kontrola funkčnosti diaľkového ovládania a klimatizácie vo všetkých pracovných režimoch 

 • Vizuálna kontrola mechanického poškodenia

 • Vizuálna kontrola vedenia a spojovacích bodov

 • Kontrola odvodu kondenzátu

 • Demontáž a vyčistenie krytov a lamiel žalúzii klimatizačných jednotiek

 • Očistenie a dezinfekcia filtrov vnútornej jednotky

 • Očistenie a dezinfekcia výparníka vnútornej jednotky

 • Kontrola a vyčistenie ventilátora vnútornej jednotky

 • Prečistenie kondenzátora vonkajšej jednotky

 • Vyčistenie vzduchovej mriežky vonkajšej jednotky

 • Kontrola a vyčistenie ventilátora vonkajšej jednotky

 • Kontrolovania množstva chladiva a meranie tlaku v systéme

 • Kontrolné merania elektrickej časti 

 • Diagnostika prípadnej poruchy a nacenenie opravy